Gia công là gì? Phân biệt gia công và sản xuất khác nhau như thế nào?

Gia công là một thuật ngữ thường thấy trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất. Tuy nhiên, làm gia công là gì thì không phải ai cũng hiểu rõ. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi đã có thể hiểu hơn về chủ đề này.

Khái niệm gia công là gì?

Theo Luật thương mại năm 2005, gia công được định nghĩa là một hoạt động trong thương mại. 

Gia công là một hoạt động quen thuộc trong thương mại
Gia công là một hoạt động quen thuộc trong thương mại

Theo đó, bên nhận gia công phải sử dụng một phần hoặc toàn bộ các nguyên liệu, vật liệu do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để nhận thù lao.

Gia công bao gồm những mặt hàng nào?

Tất cả các loại hàng hóa hiện nay đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện bị cấm kinh doanh. Trường hợp gia công hàng hóa cho các thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hóa thuộc vào diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu như được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ví dụ: Các mặt hàng gia công trong các ngành như da giày, dệt may, sản xuất phần mềm,…

Các loại hình gia công là gì?

Các loại hình gia công trong thương mại được phân chia theo các chỉ tiêu như sau:

Căn cứ vào phạm vi thị trường

– Thực hiện gia công cho thị trường trong nước.

– Thực hiện gia công để phục vụ quá trình xuất khẩu.

Căn cứ vào mức độ cung cấp nguyên liệu

– Gia công mà bên đặt gia công giao tất cả nguyên liệu thô cho bên nhận gia công.

Gia công được phân chia thành nhiều loại
Gia công được phân chia thành nhiều loại

– Gia công mà bên đặt gia công không giao vật liệu cho bên nhận gia công. Bên nhận gia công sẽ phải tự chuẩn bị nguyên liệu thô để sản xuất, và người thuê gia công thực hiện việc trả tiền nguyên liệu cùng với công gia công.

– Gia công mà bên nhận gia công chỉ được cung cấp các nguyên liệu chính theo tiêu chuẩn và bên nhận gia công có thể tự khai thác những nguyên phụ liệu khác nhằm đảm bảo theo yêu cầu.

Căn cứ vào từng giai đoạn của quá trình sản xuất

  • Gia công trong sản xuất chế biến.
  • Gia công tháo dỡ, lắp ráp và phá dỡ.
  • Thực hiện gia công tái chế.
  • Gia công có chọn lọc, làm sạch, làm mới và phân loại.
  • Thực hiện gia công đóng gói, kẻ mã ký hiệu hàng hóa.
  • Gia công trong pha chế.

Phân biệt gia công và sản xuất

Gia công và sản xuất là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết điều này thông qua những phương diện sau:

Gia công và sản xuất khác như từ các văn bản pháp luật
Gia công và sản xuất khác như từ các văn bản pháp luật

Trên các văn bản pháp luật

Gia công được quy định cụ thể tại Luật Quản lý ngoại thương; nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngoại thương. Trong khi đó, sản xuất xuất khẩu lại không được quy định cụ thể tại Luật Quản lý ngoại thương; nghị định số 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngoại thương.

Trên hợp đồng ký kết

Trong gia công, bên A sẽ ký kết hợp đồng nhận gia công với bên thuê gia công là bên B. Trong sản xuất xuất khẩu, việc ký kết hợp đồng bán sản phẩm với bên mua và mua nguyên liệu, vật tư từ các bên bán khác nhau không cần phụ thuộc nguồn nguyên liệu, vật tư từ bên mua sản phẩm.

Nguồn nguyên liệu sản xuất

Đối với gia công, bên gia công sẽ nhận nguyên liệu, vật tư và/ hoặc nhận tiền để mua nguyên liệu của bên thuê gia công để sản xuất ra các sản phẩm và xuất khẩu cho bên thuê gia công hoặc do bên thuê gia công chỉ định cụ thể.

Gia công và sản xuất xuất khẩu khác nhau từ phần nguyên liệu sử dụng
Gia công và sản xuất xuất khẩu khác nhau từ phần nguyên liệu sử dụng

Bên nhận gia công tuyệt đối không được tự ý sử dụng nguyên liệu, vật tư của bên thuê gia công khi chưa có sự đồng ý của bên thuê gia công.

Đối với sản xuất xuất khẩu sẽ phải tự bỏ tiền mua nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu cho những bên ở nước ngoài đã được ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm. Bên cạnh đó sản xuất xuất khẩu cũng được toàn quyền sử dụng nguyên liệu, vật tư mà công ty tự bỏ tiền ra mua và nhập khẩu về.

Nguyên liệu và vật tư dư thừa

Khi kết thúc quá trình gia công, phần nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm sẽ phải thỏa thuận với bên thuê gia công để xử lý. Còn sản xuất xuất khẩu sẽ được toàn quyền xử lý.

Sản phẩm đầu ra

Bên gia công sẽ nhận được tiền gia công sản phẩm mà bên thuê gia công chi trả. Trong sản xuất xuất khẩu, một bên sẽ được bán sản phẩm và nhận tiền bán sản phẩm từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm đó.

Giải đáp ý nghĩa của một số thuật ngữ khác liên quan đến gia công

Hợp đồng gia công là gì?

Hợp đồng gia công có thể được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công sẽ thực hiện những công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận được sản phẩm và trả tiền công.

Hợp đồng gia công được thiết lập dựa trên thỏa thuận giữa các bên
Hợp đồng gia công được thiết lập dựa trên thỏa thuận giữa các bên

Doanh nghiệp gia công là gì?

Công ty gia công là gì? Doanh nghiệp gia công hay công ty gia công là những công ty chuyên nhận gia công, thực hiện các công việc theo yêu cầu của bên đặt gia công để tạo ra sản phẩm. Trong các hợp đồng gia công, công ty gia công cũng chính là bên nhận gia công.

Chi phí gia công là gì?

Như đã nói ở trên, gia công hàng hóa là phương thức sản xuất hàng hóa mà bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên, vật liệu do bên đặt gia công cung cấp. 

Trải qua quá trình sản xuất, có thể là một hoặc nhiều công đoạn theo yêu cầu của bên đặt gia công mà bên gia công sẽ tạo ra sản phẩm và nhận một khoản tiền công tương đương với lượng lao động hao phí để làm ra sản phẩm đó, như vậy được gọi là chi phí gia công.

Độ chính xác gia công là gì?

Độ chính xác gia công của chi tiết máy móc chính là mức độ giống nhau về kích thước, kiểu dáng hình học, vị trí tương quan của chi tiết máy được gia công so với chi tiết máy lý tưởng trong bản vẽ thiết kế.

Độ chính xác gia công rất khó để có thể làm được
Độ chính xác gia công rất khó để có thể làm được

Nói chung, độ chính xác của chi tiết máy được gia công là chỉ tiêu rất khó đạt được và gây tốn kém nhất kể cả trong quá trình xác lập ra nó cũng như trong quy trình chế tạo.

Trong thực tế, chúng ta không thể chế tạo được các chi tiết máy tuyệt đối chính xác, nghĩa là hoàn toàn phù hợp về điều kiện hình học, kích thước cũng như các tính chất cơ lý với những giá trị ghi trong bản vẽ thiết kế. Giá trị sai lệch giữa các chi tiết gia công và chi tiết thiết kế sẽ được dùng để đánh giá độ chính xác gia công.

Sai số gia công là gì?

Sai số gia công chính là mức độ sai lệch giữa các thông số hình học thực tế (kích thước, hình dạng hình học cũng như vị trí tương hỗ) so với các thông số hình học lý tưởng của bản vẽ. Sai số gia công sẽ phản ánh mức độ chính xác của quá trình gia công.

Dụng cụ gia công là gì?

Dụng cụ gia công cơ khí là tất cả những loại dụng cụ được sử dụng trong quá trình gia công cắt gọt, tạo hình chi tiết trong ngành cơ khí. Các dụng cụ gia công cơ khí sẽ được lắp đặt vào các máy gia công có những chức năng đặc thù của chúng.

Những loại dụng cụ gia công cơ bản trong cơ khí
Những loại dụng cụ gia công cơ bản trong cơ khí

Lượng dư gia công là gì?

Lượng dư gia công được hiểu là phần vật liệu được loại bỏ ra khỏi phôi trong quá trình thực hiện gia công. Nếu phần loại bỏ này quá lớn hoặc quá nhỏ đều có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của sản phẩm.

May gia công là gì?

Nghề may gia công cũng được thực hiện tương tự như nghề may, chúng chỉ khác ở cách thức làm việc. Đối với nghề may bình thường, người thợ may sẽ được thỏa thích may theo ý thích của mình. Họ sẽ được may váy, quần áo,… với những thiết kế của chính họ sáng tạo ra. Còn đối với may gia công, bạn sẽ phải may đúng theo yêu cầu về mẫu mã của bên đặt hàng.

Kem gia công là gì?

Kem gia công thực chất chính là quá trình gia công mỹ phẩm. Đây là dịch vụ mà trong đó một đơn vị sẽ đặt hàng với đơn vị khác gia công sản phẩm cho mình. Đơn vị gia công mỹ phẩm sẽ sử dụng những loại nguyên vật liệu, máy móc sẵn có của mình để sản xuất sản phẩm hoàn thiện theo yêu cầu bên đặt hàng.

Bên cạnh việc sản xuất sản phẩm, các đơn vị gia công mỹ phẩm còn lên ý tưởng nhằm thiết kế bao bì sản phẩm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm,… nếu phía đối tác đặt hàng có yêu cầu.

Kem gia công thường có giá thành rất rẻ
Kem gia công thường có giá thành rất rẻ

Có thể bạn quan tâm:

Quan hệ sản xuất là gì trong triết học? Ý nghĩa và ví dụ

BOM là gì trong sản xuất? Cách xây dựng BOM hiệu quả

Thông qua bài viết trên, mong rằng muahangdambao.com đã giải thích cho bạn thế nào là gia công và sự khác biệt giữa gia công với sản xuất. Nếu còn bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này, vui lòng bình luận phía dưới để được chúng tôi hỗ trợ giải đáp sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *