Chủ thể là gì? Năng lực và quyền của chủ thể trong xã hội, luật pháp

Chủ thể là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Chủ thể là gì? Năng lực và quyền của chủ thể như nào trong xã hội, luật pháp? Cùng muahangdambao.com tìm hiểu về quyền chủ thế qua bài viết này nhé.

Khái niệm chủ thể là gì?

Khái niệm chủ thể có nhiều định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây sẽ là một số khái niệm phổ biến về chủ thể:

Tìm hiểu khái niệm chủ thể
Tìm hiểu khái niệm chủ thể
 • Chủ thể trong triết học: Trong triết học, tính chủ thể thường được dùng để chỉ một thực thể có khả năng suy nghĩ, có ý thức và khả năng hành động độc lập.
 • Chủ thể trong văn học: Trong văn học, chủ thể là một thành phần của câu, thường là người hay vật thực hiện hành động hoặc là chủ thể của một trạng thái. 
 • Chủ thể trong luật pháp: Trong luật pháp, chủ thể thường được sử dụng để chỉ người hoặc tổ chức có quyền và trách nhiệm trong một hợp đồng hoặc tình huống pháp lý khác.
 • Chủ thể trong tâm lý học: Trong tâm lý học, chủ thể thường được sử dụng để chỉ cá nhân hoặc tổ chức có ý thức, cảm nhận, và khả năng tự quyết định. Chủ thể có thể là người hoặc động vật.

Năng lực chủ thể là gì?

Năng lực chủ thể là khả năng tự chủ, quyết định và thực hiện hành động dựa trên ý thức và ý chí của bản thân, liên quan đến khả năng tự quản lý, định hướng và kiểm soát cuộc sống của mình.

Năng lực chủ thể cho phép một người có khả năng đưa ra quyết định, định hình mục tiêu và hành động theo hướng đạt được những mục tiêu đó một cách độc lập.

Năng lực chủ thể còn liên quan đến sự tự tin, sự kiên nhẫn và khả năng vượt qua khó khăn để đạt được thành công.

Quyền chủ thể là gì?

Quyền chủ thể là tập hợp các quyền cơ bản mà một cá nhân có được khi trở thành công dân của một quốc gia. Đây là những quyền được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật, và mọi chủ thể đều có quyền được hưởng những quyền này mà không bị phân biệt đối xử.

Quyền chủ thể là tập hợp các quyền cơ bản mà một cá nhân 
Quyền chủ thể là tập hợp các quyền cơ bản mà một cá nhân

Các quyền chủ thể thường bao gồm:

 1. Quyền tự do ngôn luận: Quyền diễn đạt ý kiến, suy nghĩ và ý tưởng một cách tự do, miễn là không gây hại đến sự an toàn công cộng.
 2. Quyền tự do tôn giáo: Quyền tự do theo đạo và thực hành tôn giáo mà một cá nhân tin tưởng, miễn là không xâm phạm đến quyền tự do và quyền của người khác.
 3. Quyền tự do báo chí: Quyền tự do cho các phương tiện truyền thông để tìm kiếm, thu thập và truyền tải thông tin một cách không bị kiểm duyệt hoặc kiềm chế quá mức.
 4. Quyền tự do hội họp và tụ tập: Quyền tự do tụ tập, họp mặt và tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa.
 5. Quyền bầu cử: Quyền tham gia vào quá trình bầu cử và chọn lựa đại diện chính trị.
 6. Quyền công bằng và bình đẳng: Quyền được đối xử công bằng và không bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính, tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, tuổi tác hoặc tình trạng hôn nhân.
 7. Quyền tự do cá nhân: Quyền tự do và sự riêng tư, bao gồm quyền không bị can thiệp trái phép vào cuộc sống riêng tư và gia đình.
 8. Quyền công lý: Quyền được công nhận và truy cầu công lý, bao gồm quyền được xét xử công bằng và không bị tra tấn hoặc đối xử tàn ác, không nhân danh của quyền lực.
 9. Quyền sở hữu: Quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế.
 10. Quyền lao động: Quyền làm việc trong một môi trường công bằng, an toàn và không bị kỳ thị.

Khách thể và chủ thể là gì?

Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là các cá nhân và tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Chủ thể này bao gồm Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, người làm chứng, người giám định, đương sự, người đại diện cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người phiên dịch, người định giá tài sản và những người liên quan.

Tùy thuộc vào mục đích và vai trò tham gia tố tụng dân sự của các chủ thể này, pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Dựa trên mục đích tham gia tố tụng & địa vị pháp lý của các chủ thể, quan hệ pháp luật tố tụng dân sự có thể được chia thành ba nhóm. 

 • Nhóm thứ nhất bao gồm các chủ thể có nhiệm vụ và quyền hạn giải quyết vụ việc dân sự, tổ chức thi hành án dân sự, kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình tố tụng như toà án, viện kiểm sát… 
 • Nhóm thứ hai bao gồm các chủ thể trực tiếp tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác như đương sự, người đại diện của đương sự… 
 • Nhóm thứ ba bao gồm các chủ thể tham gia tố tụng với mục đích để hỗ trợ tòa án trong việc giải quyết vụ việc dân sự như người làm chứng, người giám định và những người liên quan.
Khách thể và chủ thể trong quan hệ pháp luật
Khách thể và chủ thể trong quan hệ pháp luật

Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể pháp luật mong muốn khi tham gia vào các quan hệ pháp luật. Khách thể vật chất có thể bao gồm tài sản vật chất, hành vi xử sự của con người và các lợi ích phi vật chất.

Có thể bạn quan tâm:

Khách thể là gì? Chủ thể là gì? Phân biệt khách thể và chủ thể

Khiếu nại là gì? Mẫu đơn và hướng dẫn cách khiếu nại đúng luật

Trên đây là những giải thích về khái niệm chủ thể là gì, năng lực và quyền của chủ thể trong xã hội, luật pháp. Mỗi chủ thể đều được hưởng quyền lợi như nhau, đảm bảo tính công bằng. Khi có bất kỳ vấn đề nào cần giải quyết liên quan đến pháp luật và quyền của chủ thể, hãy nhờ đến sự trợ giúp pháp lý để giải quyết công bằng và chính xác, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *