Ngữ âm là gì? Tu từ ngữ âm trong tiếng Việt là gì?

Ngữ âm là một yếu tố cấu thành nên ngôn ngữ của con người. Việc nghiên cứu về ngữ âm đã trở thành vấn đề quan trọng trong mỗi ngôn ngữ của các quốc gia trên thế giới. Vậy ngữ âm là gì, các đặc điểm liên quan với ngữ âm là gì? Hãy cùng nhau khám phá về ngữ âm qua bài viết dưới đây nhé. 

Tìm hiểu khái niệm ngữ âm là gì?

Ngữ âm là hệ thống âm thanh mà con người phát ra thông qua các cơ quan phát âm, có một ý nghĩa nhất định và được sử dụng để giao tiếp xã hội. 

Trong ba thuộc tính cơ bản của ngôn ngữ bao gồm chữ viết, ngữ âm và ý nghĩa thì ngữ âm là thuộc tính xuất hiện đầu tiên. Ngôn ngữ của con người đầu tiên được hình thành dưới hình thức ngữ âm.

Ngữ âm là một bộ phận âm thanh trong ngôn ngữ
Ngữ âm là một bộ phận âm thanh trong ngôn ngữ

Trên thế giới có ngôn ngữ không có chữ viết, nhưng không có ngôn ngữ nào không có ngữ âm, và ngữ âm đóng vai trò quyết định đối với ngôn ngữ.

Các đặc điểm của ngữ âm là gì?

 • Ngữ âm là âm thanh của ngôn ngữ và là vật mang hệ thống ký hiệu ngôn ngữ. Nó được cơ quan phát âm của con người phát ra và mang một ý nghĩa ngôn ngữ nhất định. 
 • Ngôn ngữ dựa vào ngữ âm để thực hiện các chức năng xã hội của nó. 
 • Ngữ âm là những âm thanh mang nhiều ý nghĩa khác nhau do cơ quan phát âm của con người phát ra, không thể coi ngữ âm là một âm thanh tự nhiên thuần túy.
 • Ngữ âm là hệ thống ký hiệu ghi lại trực tiếp nhất hoạt động tư duy và là hình thức âm thanh của công cụ giao tiếp bằng ngôn ngữ.
 • Cơ sở vật lý của ngữ âm chủ yếu bao gồm cao độ, cường độ âm thanh, thời lượng âm thanh và âm sắc, đây cũng là bốn yếu tố cấu thành nên ngữ âm.
 • Cơ sở sinh lý của ngữ âm là hoạt động của các cơ quan phát âm của con người.

Các đặc điểm ngữ âm chính trong tiếng Việt là gì?

Ngữ âm trong tiếng Việt có những đặc điểm như sau:

 • Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, tức là mỗi từ đơn chỉ có một âm tiết. Tiếng Việt cũng là ngôn ngữ không biến hình, tức là cách đọc, cách ghi âm không thay đổi trong bất kì hoàn cảnh ngôn ngữ nào. 
 • Tiếng Việt khác với các ngôn ngữ Ấn-Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp. Những ngôn ngữ này là các ngôn ngữ đa âm, biến hình.
 • Về mặt ghi âm, âm tiết tiếng Việt (một tiếng) có cấu tạo chung là phụ âm-vần và thanh điệu. Ví dụ âm “táo” có phụ âm “t”, vần “ao”, thanh điệu “sắc”.
Ví dụ về âm tiết “táo” trong ngữ âm tiếng Việt
Ví dụ về âm tiết “táo” trong ngữ âm tiếng Việt
 • Phụ âm là một âm vị liên kết lỏng lẻo với phần còn lại của âm tiết.
 • Vần trong tiếng Việt là bộ phận được cấu tạo từ các âm vị nhỏ hơn, trong đó có một âm vị chính là nguyên âm.
 • Tiếng Việt gồm 5 thanh điệu là: Sắc, ngã, nặng, hỏi, bằng. Thanh điệu trong âm tiết là âm vị siêu đoạn tính, vì vậy đặc trưng về thanh điệu thể hiện trong ngữ âm không rõ như những bộ phận khác.

Tu từ ngữ âm là gì trong tiếng Việt?

Tu từ ngữ âm là những cách biểu đạt ngôn ngữ với công cụ là các đơn vị ngữ âm, giúp cho các biểu đạt này biểu cảm, có giá trị nghệ thuật hơn so với cách nói thông thường. Tu từ ngữ âm trong tiếng Việt được sử dụng trong văn học, nghệ thuật và cả trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.

Các đơn vị ngữ âm (âm vị, âm tiết) được xem là những đơn vị mang tính một mặt, khác với những đơn vị mang tính hai mặt (hình vị, từ, câu). 

Ngữ âm là vỏ âm thanh, cơ sở vật chất để biểu đạt ý nghĩa nào đó của ngôn ngữ. Vì vậy mà các đơn vị ngữ âm thường không thể hiện rõ màu sắc tu từ.

Tu từ ngữ âm là những biện pháp giúp biểu đạt gợi cảm hơn
Tu từ ngữ âm là những biện pháp giúp biểu đạt gợi cảm hơn

Xem thêm:

Phân loại phép tu từ trong tiếng Việt

 • Nhóm thứ nhất là các biện pháp tu từ ngữ âm gồm: điệp phụ âm đầu, điệp vần, điệp thanh, hài thanh, tượng thanh… 
 • Nhóm thứ hai là các biện pháp tu từ từ vựng – ngữ nghĩa ví dụ như:  so sánh, hoán dụ tu từ, ẩn dụ tu từ, nhân hóa, phúng dụ, tượng trưng, đột giáng, chơi chữ…
 • Nhóm thứ ba là các biện pháp tu từ cú pháp như:  câu hỏi tu từ, điệp ngữ, đảo ngữ… 

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi về ngữ âm là gì và các đặc điểm cơ bản của ngữ âm là gì. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết, bạn đã có nhiều kiến thức hơn về vấn đề ngôn ngữ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *