Ngày tam nương là gì? Cách hóa giải ngày tam nương ra sao?

Chúng ta thường quan niệm ngày tam nương là ngày xấu và không nên làm những việc trọng đại vào ngày tam nương. Cụ thể ngày tam nương là gì? Ngày tam nương là những ngày nào? Có cách nào để hóa giải ngày tam nương không? Hãy tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Ngày tam nương là gì?

Ngày tam nương được hiểu theo triết tự nghĩa là: ba người đàn bà. Họ chính là: Muội Hỷ, Đát Kỷ, Bao Tự – 3 người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm sụp đổ 3 vương triều Hạ, Thương và Tây Chu trong lịch sử Trung Hoa.

Ngày tam nương liên quan đến 3 người đẹp thời Trung Hoa
Ngày tam nương liên quan đến 3 người đẹp thời Trung Hoa

Trong đó, Muội Hỷ là người đẹp dưới thời nhà Hạ. Vua Hạ Kiệt si mê sắc đẹp của Muội Hỷ. Vua không quan tâm triều chính mà ngược lại bóc lột nhân dân để hưởng lạc thú, phóng đãng với người đẹp. Đỉnh điểm là khi nhà vua lệnh xây Dao đài để đồ đầy rượu cho nàng đi thuyền ra ngắm cảnh. Xung quanh Dao đài là 3000 người hầu hạ để mua lấy tiếng cười của nàng Muội Hỷ gây nên bao cuộc khởi nghĩa trong dân chúng. Về sau, triều Hạ bị lật đổ bởi vua Thành Thang nhà Thương.

Đát Kỷ là người đẹp ở cuối đời nhà Thương. Vua Trụ say mê sắc đẹp của Đát Kỷ, từ kẻ thao lược có tài trở thành kẻ ăn chơi sa đọa, ham tửu sắc vô độ. Cuộc sống của nhân dân dưới thời vua Trụ hết sức đói khổ lầm than. Về sau, vua Vũ đã đứng lên tiêu diệt Đắc Kỷ Trụ Vương lập nên triều đại nhà Chu.

Cuối đời nhà Chu là vua U Vương cũng mê mẩn giai nhân Bao Tự. Triều chính bỏ bê, vua bòn rút của cải của nhân dân để hưởng lạc với nàng Bao Tự. Cuối cùng bị giết dưới tay người thân cận của mình, bước sang thời đại Xuân Thu – Chiến Quốc nổi tiếng của Trung Hoa.

Người ta ví 3 người đẹp này là “hồng nhan họa thủy” mang lại mọi sự xui xẻo. Vì thế người ta gọi là ngày tam nương sát, nghĩa là xui xẻo không nên làm những việc trọng đại.

Những ngày tam nương trong năm 2021

Ngày tam nương là những ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng. 

Ngày tam nương là ngày 3,5,7,13,18,22,27
Ngày tam nương là ngày 3,5,7,13,18,22,27

Ngày tam nương của 2021 là ngày bao nhiêu? Dưới đây là thống kê những ngày tam nương của năm Tân Sửu( 2021) cho bạn tham khảo:

Ngày tam nương tháng 1/2021 dương lịch

 • Ngày 4/1/2021(tức ngày 22/11/ 2020 âm lịch).
 • Ngày 9/1/2021 (tức ngày 27/11/ 2020 âm lịch).
 • Ngày 15/1/2021(tức ngày 3/12/2020 âm lịch).
 • Ngày 19/1/2021 (tức ngày 7/12/2020 âm lịch).
 • Ngày 25/1/2021 (tức ngày 13/12/2020 âm lịch).
 • Ngày 30/1/2021 (tức ngày 18/12/2020 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 2/2021 dương lịch

 • Ngày 3/2/2021 (tức ngày 22/12/2020 âm lịch).
 • Ngày 8/2/2021 (tức ngày 27/1/2021 âm lịch).
 • Ngày 14/2/2021 (tức ngày 3/1/2021 âm lịch).
 • Ngày 18/2/2021(tức ngày  7/1/2021 âm lịch).
 • Ngày 24/2/2021 (tức ngày 13/1/2021 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 3/2021 dương lịch

 • Ngày 1/3/2021 (tức ngày 18/1/2021 âm lịch).
 • Ngày 5/3/2021 (tức ngày 22/1/2021 âm lịch).
 • Ngày 10/3/2021 (tức ngày 27/1/ 2021 âm lịch).
 • Ngày 15/3/2021 (tức ngày 3/2/2021 âm lịch).
 • Ngày 19/3/2021 (tức ngày 7/2/2021 âm lịch).
 • Ngày 25/3/2021 (tức ngày 13/2/2021 âm lịch).
 • Ngày 30/3/2021 (tức ngày 18/2/2021 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 4/2021 dương lịch

 • Ngày 3/4/2021 dương lịch (tức ngày 22/2/2021 âm lịch).
 • Ngày 8/4/2021 dương lịch (tức ngày 27/2/2021 âm lịch).
 • Ngày 14/4/2021 dương lịch (tức ngày 3/3/ 2021 âm lịch).
 • Ngày 18/4/2021 dương lịch (tức ngày 7/3/2021 âm lịch).
 • Ngày 24/4/2021 dương lịch (tức ngày 13/3/2021).
 • Ngày 29/4/2021 dương lịch (tức ngày 18/3/2021).

Ngày Tam Nương tháng 5/2021 dương lịch

 • Ngày 3/5/2021 dương lịch (tức ngày 22/3/2021 âm lịch).
 • Ngày 8/5/2021 dương lịch (tức ngày 27/3/ 2021 âm lịch).
 • Ngày 14/5/2021 dương lịch (tức ngày 3/4/2021 âm lịch).
 • Ngày 18/5/2021 dương lịch (tức ngày 7/4/2021 âm lịch).
 • Ngày 24/5/2021 dương lịch (tức ngày 13/4/2021 âm lịch).
 • Ngày 29/5/2021 dương lịch (tức ngày 18/4/2021 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 6/2021 dương lịch

 • Ngày 2/6/2021 dương lịch (tức ngày 22/4/2021 âm lịch).
 • Ngày 7/6/2021 dương lịch (tức ngày 27/4/2021 âm lịch).
 • Ngày 12/6/2021 dương lịch (tức ngày 3/5/2021 âm lịch).
 • Ngày 16/6/2021 dương lịch (tức ngày 7/5/2021 âm lịch).
 • Ngày 22/6/2021 dương lịch (tức ngày 13/5/2021 âm lịch).
 • Ngày 27/6/2021 dương lịch (tức ngày 18/5/2021 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 7/2021 dương lịch

 • Ngày 1/7/2021 dương lịch (tức ngày ngày 22/5/2021 âm lịch).
 • Ngày 6/7/2021 dương lịch (tức ngày 27/5/2021 âm lịch).
 • Ngày 12/7/2021 dương lịch (tức ngày 3/6/2021 âm lịch).
 • Ngày 16/7/2021 dương lịch (tức ngày 7/6/2021 âm lịch).
 • Ngày 22/7/2021 dương lịch (tức ngày 13/6/2021 âm lịch).
 • Ngày 27/7/2021 dương lịch (tức ngày 18/6/2021 âm lịch).
 • Ngày 31/7/2021 dương lịch (tức ngày 22/6/2021 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 8/2021 dương lịch

 • Ngày 5/8/2021 dương lịch (tức ngày 27/6/2021 âm lịch).
 • Ngày 10/8/2021 dương lịch (tức ngày 3/7/2021 âm lịch).
 • Ngày 14/8/2021 dương lịch (tức ngày 7/7/2021 âm lịch).
 • Ngày 20/8/2021 dương lịch (tức ngày 13/7/2021 âm lịch).
 • Ngày 25/8/2021 dương lịch (tức ngày 18/7/2021 âm lịch).
 • Ngày 29/8/2021 dương lịch (tức ngày 22/7/2021 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 9/2021 dương lịch

 • Ngày 3/9/2021 dương lịch (tức ngày 27/7/2021 âm lịch).
 • Ngày 9/9/2021 dương lịch (tức ngày 3/8/2021 âm lịch).
 • Ngày 13/9/2021 dương lịch (tức ngày 7/8/2021 âm lịch).
 • Ngày 19/9/2021 dương lịch (tức ngày 13/8/2021 âm lịch).
 • Ngày 24/9/2021 dương lịch (tức ngày 18/8/2021 âm lịch).
 • Ngày 28/9/2021 dương lịch (tức ngày 22/08 âm lịch).

Ngày Tam Nương tháng 10/2021 dương lịch

 • Ngày 3/10/2021 dương lịch (tức ngày 27/8/2021 âm lịch).
 • Ngày 8/10/2021 dương lịch (tức ngày 3/9/2021).
 • Ngày 12/10/2021 dương lịch (tức ngày 7/9/2021).
 • Ngày 18/10/2021 dương lịch (tức ngày 13/9/2021).
 • Ngày 23/10/2021 dương lịch (tức ngày 18/9/2021).
 • Ngày 27/10/2021 dương lịch (tức ngày 22/9/2021).

Ngày Tam Nương tháng 11/2021 dương lịch

 • Ngày 1/11/2021 dương lịch (tức ngày 27/9/2021).
 • Ngày 7/11/2021 dương lịch (tức ngày ứng 3/10/2021).
 • Ngày 11/11/2021 dương lịch (tức ngày 7/10/2021).
 • Ngày 17/11/2021 dương lịch (tức ngày 13/10/2021).
 • Ngày 22/11/2021 dương lịch (tức ngày 18/10/2021).
 • Ngày 26/11/2021 dương lịch (tức ngày 22/11/2021).

Ngày Tam Nương tháng 12/2021 dương lịch

 • Ngày 1/12/2021 dương lịch (tức ngày 27/10/2021).
 • Ngày 6/12/2021 dương lịch (tức ngày 3/11/2021).
 • Ngày 10/12/2021 dương lịch (tức ngày 7/11/2021).
 • Ngày 16/12/2021 dương lịch (tức ngày 13/11/2021).
 • Ngày 21/12/2021 dương lịch (tức ngày 18/11/2021).
 • Ngày 25/12/2021 dương lịch (tức ngày 22/11/2021).
 • Ngày 30/12/2021 dương lịch (tức ngày 27/11/2021).

Ý nghĩa ngày tam nương:

Người ta tin rằng ngày tam nương là ngày đại hung. Ngày này còn được gọi là ngày tam nương nguyệt kị là những ngày không nên làm các việc trọng đại.

Theo quan niệm của phương Tây, ngày tam nương nguyệt kị là những ngày dòng năng lượng dao động ảnh hưởng đến sự sống. Con người có thể làm việc kém hiệu quả hơn trong những ngày này.

Ngày tam nương cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó gợi cho chúng ta bài học từ những câu chuyện trong lịch sử. Ngày tam nương nhắc nhở con người không nên kiêu ngạo, ham mê tửu sắc, cờ bạc… để tránh tan nát nhà cửa, sự nghiệp.

Ngày tam nương cũng mang giá trị tâm linh, để con người biết đây là ngày xấu thì đi lại cẩn thận hơn, làm việc chăm chú hơn, chú ý lời ăn tiếng nói hơn để không gây ra hiểu lầm.

Những kiêng kị trong ngày Tam Nương

Ngày tam nương trong tháng là mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Như vậy mỗi tháng có 6 ngày xấu. Bạn không nên làm các việc lớn như cưới hỏi, khai trương, động thổ xây nhà….

Những việc không nên làm ngày tam nương
Những việc không nên làm ngày tam nương

Cưới vào ngày tam nương có sao không? Cưới vào ngày tam nương ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi là quan niệm duy tâm bởi có rất nhiều yếu tố khác quyết định đến hạnh phúc của bạn.

Sinh con vào ngày tam nương có sao không? Sinh con là việc khó có thể chủ động được nên bạn cũng không nên quá lo lắng. Các yếu tố ngày, giờ, cách nuôi dạy của gia đình mới quyết định sự thành công của đứa trẻ.

Ngày tam nương có nên mua xe không? Vì quan niệm đây là ngày xấu nên tốt nhất bạn hãy lùi ngày mua xe sang ngày khác.

Cách giải hóa ngày Tam Nương

Có những việc bắt buộc vẫn phải làm vào ngày tam nương thì bạn nên chọn giờ tốt của ngày đó để tiến hành sẽ giúp giảm bớt cái xấu.

Bài viết đã giúp bạn tìm hiểu ngày tam nương là gì, tại sao có ngày tam nương, cách hóa giải ngày tam nương. Chúc bạn có thêm nhiều điều bổ ích trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *